• Hjem
  • Project
  • Consortium
  • AMEK

AMEK

Amek S.c.r.l. blev etableret i 1989 og fremmer forskning og udvikling inden for bioteknologi, især enzymer til anvendelse inden for landbruget, til genanvendelse af biomasse og affald og til afhjælpning af forurenede områder. Amek S.c.rl har siden maj 2007 været på den italienske optegnelse over forskningsselskaber (Anagrafe nazionale delle ricerche).

Ameks mål er at bidrage til salgsfremmende foranstaltninger, der fremmer forskning og udvikling inden for bioteknologi for at støtte anvendelsen i landbruget til afhjælpning af forurenede områder og genanvendelse af biomasse og affald. Som udgangspunkt har AMEK et holistisk syn på naturen og går ind for en bæredygtig udvikling: den teknologiske og sociale fremgang afhænger af overensstemmelsen mellem jordens fysisk-kemiske og biologiske balance.

I overensstemmelse med den europæiske og nationale miljølovgivning undersøger AMEK S.c.r.l. tilsætningen af enzympræparater til organisk affaldsbehandling til landbrugsformål og til rensning af forurenet jord.

Virksomheden har stor erfaring med at støtte bevarelsen af land- og skovbrug, udvikling af naturprodukter, brugen af bæredygtige teknikker, det fælles svar på det aktuelle behov for at spare vand and kampen mod ørkendannelse og jordforringelse.

Udskriv E-mail