• Hjem
  • Project
  • Consortium
  • DTI

TI

Teknologisk Institut er et selvejende og almennyttigt institut, der forsyner danske og udenlandske firmaer med ny viden og teknologi. Inden for kemi og bioteknologi har TI stor erfaring med mange forskellige forsknings- og udviklingsprojekter lige fra udnyttelsen af biomasse til projekter, der fokuserer mere på implementering. Derudover er TI i besiddelse af state-of-the-art kemiske og mikrobiologiske laboratoriefaciliteter, hvor prøver fra mange kunder behandles hvert år og akkrediterede analyser udføres inden for talrige områder. Inden for levnedsmiddelvidenskaben er TI den førende servicepartner for den danske fødevareindustri, og TI leverer viden om tekstur, smag, formulering, procesoptimering og produktudvikling. Ved deltagelse i PILOT-ABP projektet vil TI opnå omfattende kendskab til procesudvikling og optimering, enzymteknologi og opskalering af enzymatiske processer samt karakteriserings- og formuleringsmetoder, hvilket giver TI mulighed for at yde bedre service til både danske og udenlandske kunder på området. TI har et EU-kontor, der supporterer TI’s projekter, og p.t. er der 45 igangværende FP7 projekter (5 er netop afsluttede), hvoraf 12 blev koordineret af TI.

TI har stor erfaring med procesoptimering og behandling af affaldsstrømme fx i fiskeindustrien, inden for mejeribranchen og på slagterier. TI er på nuværende tidspunkt involveret i et antal initiativer i den danske og nordiske fiskeindustri fx det danske projekt “Trash2Cash”, der fokuserer på at fremstille højværdiprodukter fra fiskeaffald såsom skind, hoveder og ben. Viden opnået i dette projekt kan tilpasses behovene i PILOT-ABP projektet, og sikre en bred vidensbase til løsning af de tekniske og videnskabelige udfordringer i projektet. Endvidere har TI kapaciteten og laboratorierne til løbende at analysere og evaluere de producerede højværdiolier og fedtsyrer hvad angår kemisk sammensætning, renhed, oxidationstilstand, stabilitet, mikrobiologisk tilstand osv. TI vil bruge disse kompetencer til at optimere forsøgsproduktionen af højværdiolier og fedtsyrer.

Udskriv E-mail