• Hjem
  • Project
  • Consortium
  • GREENE

GREENE

GreenE Waste To Energy SL (GREENE) blev grundlagt i januar 2011 med det formål at finde en løsning på det øgede behov for at genanvende alle de typer affald, som samfundet p.t. udvikler, til produktion af bæredygtig energi. Derfor er GreenEs primære mål at konstruere, installere og opstarte nøglefærdige energiudvindingsanlæg til organisk affald, kul og biomasse ved at anvende en teknologisk proces, hvilket er differentierende fra konkurrenternes løsninger.
 
De vigtigste konkurrencemæssige fordele ved ovennævnte anlæg er:
-    Minimum anlægsstørrelse: 0.2MW
-    Brug af propritær teknologisk knowhow baseret på en drejelig ovn, der har stor alsidighed og modstandsdygtighed over for urenheder og heterogene affald.
-    Brug af gas filtrering proprietær teknologi, i stand til at forlænge motorens gennemsnitlige varighed.
-    Ikke-forurenende affald opnås, der nemt kan bortskaffes.
Anlæggene egner sig til behandling af kul, biomasse og alle slags organisk affald, som fx fast byaffald, fast industriaffald, plastik, spildevandsslam, brugte dæk osv.

De erhvervsmæssige aktiviteter begyndte i 2001 på initiativ af en af de nuværende ansatte, der både havde den nødvendige uddannelse samt erfaring inden for projektledelse og opstart af produktionsanlæg til forskellige materialer, som krævede brugen af kemikalier i produktionsprocessen. Alle ansatte har den nødvendige uddannelse samt teknisk, kemisk og industriel erfaring.

I de seneste år, har firmaet udviklet og bygget to forsøgsanlæg, som har gjort det muligt med succes at afprøve teknologierne. Endvidere bliver alt udstyr og ekstraudstyr, der er nødvendigt for processen, udviklet så eventuelle problemer kan løses og energiudvindingsprocessen optimeres.

Forskellige R&D projekter i GreenE har opnået delvis økonomisk støtte fra nationale støtteprogrammer (CDTI og IMPIVA). På baggrund af egenfinansieret forskning har GreenE ansøgt om er patent PCT/ES2012/070607 og har modtaget positiv tilbagemelding. Den administrative korrespondance er igangsat så patentet kan blive tildelt.

Udskriv E-mail