• Hjem
  • Project
  • Consortium
  • UNIVERSITY OF ALICANTE

UNIVERSITET I ALICANTE

Forskerne, der er involverede i dette projekt, udgør en del af gruppen “Processing and Pyrolysis of Polymers” fra the Department of Chemical Engineering på det spanske universitet i Alicante. Denne gruppe udgøres af syv professorer og to tekniske assistenter, der er fastansatte, og et varierende antal stipendiater og kontraktansatte afhængig af antallet af igangværende projekter. Gruppen udvikler aktiviteter inden for mange forskningsområder, hvor en af de vigtigste er pyrolyse af affald og naturlige såvel som syntetiske polymerer.


Med hensyn til området pyrolyse, som er direkte forbundet til dette projekt, har gruppen bred erfaring og har udviklet projekter i dette område i løbet af de sidste 20 år. Gruppen har også et betydeligt udvalg af både lab-skala og forsøgsanlægsreaktorer (rørreaktor, skrue reaktor, fixed bed, fluidized bed, pyroprobe...) samt hovedteknikkerne til at analysere de genererede produkter (gaskromatografi, massespektrometri, infrarød spektrometri). Inden for dette felt fokuserer to af de nyeste projekter på i) muligheden for at anvende kommercielle fluid catalytic cracking reactors til genanvendelse af polymerer ved at designe og forbedre processen i pilotskala og ii) værdiforøgelse af garveriaffald gennem pyrolyse til produktion af gas og flydende brændsel.

Derudover har gruppen stor erfaring inden for hydrotermisk smeltning på labniveau af forskellige råmaterialer som fx mikroalger, mandelskaller eller garvet læder. Forskergruppen har også de nødvendige ressourcer, viden og erfaring til at optimere mange forskellige industrille processer. De har stor erfaring inden for opskaleringsstudier og har udviklet prototyper til mange forskellige processer fx multistage fluidized bed plant og a fixed bed plant for at opnå aktiv kul, en formstabiliseringsovn til fodtøj, en continuous reactor til at opnå et materiale indeholdende aktivt kul, et "prepreg" anlæg til produktion af epoxyresin og glasfiber, en continuous Jijona nougats cooking plant og en pneumatic transport reactor til katalytisk cracking af refinery vacuum residue og fx plastaffald.


Generelt kan det siges, at gruppen er involveret i mange forskellige forskningsretninger, der alle har til fælles at de skal være brugbare i industriel skala.

Udskriv E-mail