• Hjem
  • Project
  • Objectives

Formål

PILOT-ABPs overordnede mål er at forsyne den animalske bi- og restprodukt¬industri med teknologier, der vil give en større fortjeneste. Samtidig mindskes miljøpåvirkningen, og den industrielle proces forbedres ved at bruge mindre energi og fremstille forbedrede slutprodukter. Projektets specifikke formål er:

  • Anvendelse af pyrolyse af animalske biprodukter til at opnå bioolie som brændstof eller fedtstoffer og olier med højere renhed.
  • Anvendelse af nye udvindingsteknologier baseret på den traditionelle afsmeltningsproces for at opnå animalske olier med høj værdi.
  • Opnåelse af gelatine og kollagen derivater til fremstilling af funktionelle og bionedbrydelige, mere økologiske og bæredygtige biopolymerer baseret på den traditionelle afsmeltningsproces.

Udskriv E-mail